SUBIECTIVITATE COLECTIVĂ ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ

Interacţiunea comunicativă pune în evidenţă dimensiunea intersubiectivităţii în elaborarea enunţării. Reuşita comunicaţională nu e posibilă dacă subiectul vorbitor nu se vede în interacţiune cu celălalt.

0 Comments