SUBIECTIVITATE COLECTIVĂ ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ


Posted On Oct 18 2011 by

Interacţiunea comunicativă pune în evidenţă dimensiunea intersubiectivităţii în elaborarea enunţării. Reuşita comunicaţională nu e posibilă dacă subiectul vorbitor nu se vede în interacţiune cu celălalt.

Last Updated on: October 18th, 2011 at 8:03 P, by admin


Written by admin