STRATEGII DE LIMBAJ, DEZVĂLUIRE DE SINE ŞI DESCHIDERE CĂTRE CELĂLALT : O EXPERIENŢĂ ÎN CONTEXT UNIVERSITAR ROMÂNESC


Posted On Oct 17 2011 by

Această comunicare îşi propune să arate în ce mod cultura personală şi naţională a studenţilor români de la franceza afacerilor găseşte referinţe în reprezentările personale pe care studenţii şi le fac cu privire la propria lor ţară şi cu privire la integrarea unui străin (francez) în România şi mai ales să repereze strategiile de limbaj, de punere în discurs care permit studenţilor să vorbească despre ei şi despre propria lor ţară.

Corpusul nostru este alcătuit din vreo cincizeci de răspunsuri ale studenţilor din anul întâi la Academia de Studii Economice din Bucureşti (Facultatea de Administrare a Afacerilor în limbi străine) date în cursul unei anchete privind viaţa şi munca în România. Răspunsurile sunt organizate sub forma unei scrisori adresate unui prieten străin.

Ne propunem să analizăm acest corpus, pe de o parte la nivel tematic şi pe de altă parte la nivel lingvistic, luând drept abordare metodologică principală teoria enunţării şi instrumentele teoretice ale psiholingvisticii textuale.

Last Updated on: October 17th, 2011 at 12:40 P, by admin


Written by admin