ŞTIRILE ÎNTRE SPAŢIUL PRIVAT ŞI LOCUL SOCIAL


Posted On Oct 17 2011 by

Spaţiul privat este îngemănat cu spaţiul public prin intermediul mass-media. Am ales pentru analiză, din totalitatea discursurilor transmise de mass-media, ştirile transmise prin radio, pentru că ele sunt mesajele cele mai complexe, datorită mulţimii de sensuri pe care acestea le transmit receptorului.

Last Updated on: October 17th, 2011 at 12:43 P, by admin


Written by admin