SEMNUL ICONIC ÎN DERUTĂSEMNUL ICONIC ÎN DERUTĂ


Posted On Oct 17 2011 by

Naratorul, cel care organizează textul, este o instanţă exterioară acestuia. Interpretarea naratorul înseamnă, astfel, articularea unui aspect al identităţii. În cazul în care un interpret percepe o situaţie textuală ca non-mediată de un narator, el o face fie ca fiind prezent în mod obiectiv, fie ca o construcţie exclusivă a subiectivităţii, divizată din perspectivă modernistă.

În această lucrare dezvoltăm argumentul că structurile narative ale lumii noastre de imagini mereu în mişcare sunt caracterizate de o puternică dominantă iconică. Acest dominanţă seduce interpretul, determinat să neglijeze ceea ce este indicial şi simbolic în interpretare, cu alte cuvinte să neglijeze relaţia cu experienţa şi socializarea, ceea ce înseamnă  a neglija naratorul. Acest lucru se datorează faptului că tehnicile de editare domină cele mai multe imagini în mişcare, în special documentarele şi reportajele de televiziune, în timp ce distincţiile tematice şi cinematografice între aşa-numita „ficţiune” şi „non-ficţiune” au dispărut în mare parte. Pentru a recupera imaginea naratorului este nevoie de o nouă formă de educaţie în domeniul mass-media.

Last Updated on: October 17th, 2011 at 1:10 P, by admin


Written by admin