SĂ ÎNŞELI PENTRU A-ŢI SALVA VIAŢA


Posted On Oct 19 2011 by

Confruntate cu hazardul istoriei, anumite personaje makiniene se vǎd obligate sǎ facǎ o alegere existenţialǎ importantǎ : sǎ mintǎ pentru a putea rǎmâne în viaţǎ sau în libertate. Naratorul din Requiem pour Est, protagonistul din La Musique d’une vie sau Volski, personajul emblematic din La vie d’un homme inconnu, opteazǎ pentru minciunǎ, pentru prefǎcǎtorie, pentru a suporta repercursiunile unui sistem politic totalitar, în cazul primilor doi. În cazul celui de-al treilea, Volski, este vorba doar de refuzul de a împǎrţi ceva cu lumea din care nu mai face parte. Ne propunem aici sǎ punem în evidenţǎ subterfugiile folosite la nivelul construcţiei identitare : schimbarea numelui şi, implicit, schimbarea vieţii şi destinului sau adoptarea unei mǎşti ca refuz de a fi asemenea altor membri ai endogrupului.

Last Updated on: October 19th, 2011 at 11:30 P, by admin


Written by admin