SĂ INFLUENŢEZI FĂRĂ SĂ ÎNŞELI. SIMULAREA, MINCIUNA, MANIPULAREA FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU DISCURSUL ARGUMENTAT


Posted On Oct 20 2011 by

Orice discurs presupune, într-o formǎ sau alta, un anumit tip de influenţǎ pe care protagoniştii o exercitǎ unul asupra celuilalt. Locutorul (oratorul) poate s-o exerseze fie argumentându-şi punctul de vedere, fie manipulându-şi auditorul.

În aceastǎ lucrare, vom încerca sǎ identificǎm frontierele pe care trebuie sǎ le trasǎm între aceste douǎ operaţii discursives (argumentare/manipulare), ceea ce va  aduce cu sine o reflecţie asupra necesitǎţii de a urma o anumitǎ eticǎ a discursului şi de a respecta principiul sinceritǎţii, care ar trebui sǎ guverneze comunicarea. Vom analiza diferite motivaţii care, dintr-o perspectivǎ pragma-lingvisticǎ, ne determinǎ sǎ distingem între folosirea procedeelor argumentative şi aceea a procedeelor manipulatoare (inclusiv minciunile). Chiar dacǎ ele trec adesea neobservate, între cele doǎ existǎ diferenţe de substanţǎ. Argumentarea se sprijinǎ pe respectarea celuilalt, în timp ce manipularea îşi umileşte interlocutorul, privându-l în acelaşi timp de libertatea de alegere şi impunându-i, prin constrângeri specifice, o anumitǎ atitudine.

Last Updated on: October 20th, 2011 at 6:18 P, by admin


Written by admin