PRODUCEREA ŞI ORDINEA DISCURSULUI


Posted On Oct 18 2011 by

În prezentul articol ne propunem să arătăm că discursul (o simplă conversaţie, un pamflet politic, un roman, etc.), ca macro-act de limbaj, este constituit dintr-o suită de enunţuri. Pe de altă parte, ne propnem să arătăm ca discursul reglementează ordinea limbajului; el cracterizeză modul în care locutorul vorbeşte, aspectul expresiei, stilul actului locuţionar, în timp ce enunţul reprezintă ordinea cuvintelor ca lucruri desemnate.

Last Updated on: October 18th, 2011 at 12:36 P, by admin


Written by admin