POTENŢIALUL COMUNICATIV AL POLITEŢII


Posted On Oct 18 2011 by

Politeţea este un fenomen lingvistic cu o influenţă foarte mare asupra producerii discursului dat fiind că principiile care o susţin ne obligă să facem anumite alegeri lingvistice. Impunînd interactanţilor să se supună legii supreme, aceea de “a se menaja reciproc”, politeţea se naşte dintr-o preocupare socială în vederea stabilirii relaţiilor cu ceilalţi.

Last Updated on: October 18th, 2011 at 6:53 P, by admin


Written by admin