PARODIE, DEMITIZARE ŞI INTERTEXTUALITATE ÎN ROMANUL LUI PETRU CIMPOEŞU CHRISTINA DOMESTICĂ ŞI VÂNĂTORII DE SUFLETE


Posted On Oct 17 2011 by

Unul din semnele distinctive ale literaturii postmoderniste este efortul permanent de (de) construirea a textului pentru a împlini aşteptările cititorului, pentru a-l manipula şi, în unele cazuri, chiar pentru a-l lua în deriziune.Totuşi, acest obiectiv este dificil de realizat şi, astfel, scriitorii postmodernişti sunt adesea obligaţi să reinterpreteze tradiţia, pentru a deconstrui modele ale tradiţiei literare şi de a folosi tot felul de strategii narative pentru a-şi seduce cititorii.

În acest context, lucrarea de faţă îşi propune analizarea unor strategii şi tehnici importante (cum ar fi parodia, intertextualitatea, de-construcţia), utilizate de către Petru Cimpoeşu, în romanul său Christina domestică şi vânătorii de suflete. În acelaşi timp, modul în care el asimilează tradiţia şi o foloseşte pentru a da noi înţelesuri textului său va fi un aspect important care urmează să fie abordat. Textul integral dovedeşte un autor original, care controlează instrumentele necesare de ficţiune postmodernistă. Din acest punct de vedere, Petru Cimpoeşu se dovedeşte a fi cel mai bun romancier român contemporan.

Last Updated on: October 17th, 2011 at 1:37 P, by admin


Written by admin