NEGOCIEREA CA RITUAL


Posted On Oct 17 2011 by

Termenul de negociere este frecvent utilizat în zilele noastre, nu numai în legătură cu comerţul sau activităţile economice, dar şi în multe alte domenii. Indiferent de mediul în care apare termenul de negociere, acesta este în general asociat cu ideea de conflict sau cu cea de ajustare a opiniilor persoanelor implicate. Oamenii negociază în fiecare zi şi aproape peste tot (în familie, la locul de muncă, pe stradă, într-un magazin, etc.), ori de câte ori doresc să câştige ceva sau pentru a rezolva diferenţele de opinie. Nu numai obiectele materiale pot fi negociabile, ci şi relaţii, sensuri, identităţi. Aşa se explică rolul important pe care îl joacă în negociere definirea şi restructurarea relaţiilor dintre indivizi şi societate.

Lucrarea de faţă prezintă o ipostază de negociere, şi anume, negocierea înţeleasă ca un ritual, cu toate elementele pe care le implică; negocierea este înţeleasă ca un proces de comunicare între persoanele care au puncte de vedere diferite cu privire la aceeaşi realitate, dar, de asemenea, ca un proces de schimb de valori între persoanele care au interese divergente. Exemplele pe care se bazează analiza noastră reprezinta fragmente de negocieri înregistrate.

Last Updated on: October 17th, 2011 at 1:55 P, by admin


Written by admin