MITUL ŞI PERSPECTIVA PSIHANALITICĂ ASUPRA CONCEPTUALIZĂRII VALORII ÎN OPERA LUI ARCADIE SUCEVEANU


Posted On Oct 17 2011 by

Globalizarea – trăsătură dominantă a secolului nostru – impune o colaborare între diferite culturi. Selecţia individului în avantajul globalizării este determinată, de asemenea, de promovarea unei unificări a unităţilor, conceptelor, valorilor culturale.Perioada de apariţie a mitului şi supravieţuirea acestuia, extinderea lui în spaţii diferite oferă mutaţii care nu distrug axa esenţei lui, deşi, uneori, ne certifică faptul că imaginea sa este în opoziţie şi transferată în reflecţie. Conexiunile care sunt elucidate în mit de către critică sunt: realitate – vis, conştient – inconştient, personalitate – societate, pedepsirea celor nevinovaţi, compasiune – păcat, moartea ca o obligaţie – dorinţa de a trăi, etc. Interconectarea între realitate şi ego-ul liric este, de asemenea, marcată de poetul A. Suceveanu în semiotica diferită şi diversificată a lui Don Quijote.

Last Updated on: October 17th, 2011 at 1:32 P, by admin


Written by admin