MITOLOGIE EROI-CENTRICĂ ÎN SECOLUL AL XIX-LEA. ANDRE GIDE


Posted On Oct 18 2011 by

Parcurgând opera gidiană, o evidenţă se impune cititorului: scriitura lui Andre Gide face apel la mit, mai ales la mitul clasic greco-roman. Această predominanţă a mitului se manifestă în două direcţii: una explicită, materializată în reluări fidele ale miturilor antice, alta implicită, vizibilă în proiecţiile mitice care se lasă descoperite la nivelul povestirii, dar şi la nivelul personajelor.

Last Updated on: October 18th, 2011 at 8:49 P, by admin


Written by admin