MINCIUNĂ, MIMETISM ŞI DEGHIZARE ÎN CONSTRUCŢIA IDENTITARĂ A ANUMITOR ROMÂNI DIN FRANŢA : TRĂDAREA LIMBII MATERNE


Posted On Oct 20 2011 by

Ne propunem sǎ studiem aici, din punct de vedere socio-lingvistic, câteva cazuri de renunţare la practica limbii române ca limbǎ maternǎ (şi la transmiterea sa cǎtre generaţiile viitoare), înregistrate printre românii care trǎiesc în Franţa în familii monoculturale sau mixte – franco-române. Relaţia lor deformatǎ, denaturatǎ, cu limba maternǎ, trǎdatǎ în numele unei integrǎri prin asimilare în societatea francezǎ stǎ la baza unei construcţii identitare definite prin minciunǎ (în ceea ce priveşte originea lor românǎ negatǎ), mimetism (dorinţa de a semǎna cu orice preţ şi în toate privinţele cu francezii, mai ales prin folosirea francezei ca limbǎ unicǎ a biografiei lor langajiere) şi deghizare (prin francizarea numelui, alegerea prenumelor exclusiv franţuzeşti pentru copii, renegarea limbii române, abandonatǎ ca o limbǎ fǎrǎ valoare, ce riscǎ sǎ le trǎdeze originea). Studiul nostru se sprijinǎ pe actualitatea noţiunii de limbǎ maternǎ şi pe rolul fundamental pe care aceasta îl joacǎ în procesul construcţiei identitare.

Last Updated on: October 20th, 2011 at 6:11 P, by admin


Written by admin