METAMORFOZĂ ŞI MISTIFICAREA REALITĂŢII ÎN SPAŢIUL LITERAR, LOC DE CREAŢIE ÎN ITALIA SECOLULUI XX


Posted On Oct 19 2011 by

În nenumǎrate opere ficţionale întâlnim minciuna, înşelǎtoria şi manipularea. Poveştile sunt un exemplu elocvent în acest sens. Literatura italianǎ, de la Boccaccio la Pirandello, ne oferǎ o panoramǎ vastǎ de situaţii şi personaje mistificatoare şi mistificate. Vom aborda în lucrarea noastrǎ diverse aspecte ale mistificǎrii în spaţiul literar. A mistifica înseamnǎ a înşela pe cineva pentru a profita de buna sa credinţǎ, însǎ, dacǎ ne referim la sensul etimologic al verbului, a mistifica pe cineva înseamnǎ a-l iniţia în mister. Arta este adesea consideratǎ o iluzie. În paralel cu neorealismul, a cǎrui obsesie este pictura exactǎ şi obiectivǎ a realitǎţii, a apǎrut în aceeaşi perioadǎ, în Italia, o literaturǎ care-şi conduce cititorii pe drumuri ocolite. Dacǎ arta este reproducerea sau producerea frumosului în opere ale unei fiinţe conştiente, aceastǎ reproducere nu este o oglindǎ ce reflectǎ realitatea, ci una care o transformǎ în funcţie de imaginaţia şi poetica autorului.

Last Updated on: October 19th, 2011 at 11:32 P, by admin


Written by admin