METAFORA CA ELEMENT DE MISTIFICARE ŞI DE MANIPULARE DISCURSIVĂ


Posted On Oct 21 2011 by

Importanţa metaforei ca figurǎ de limbaj este incontestabilǎ. Cu toate acesta, nu putem sǎ nu ne întrebǎm dacǎ expresia metaforicǎ nu constituie un mijloc de manipulare a imaginaţiei cititorului. Metafora se întemeiazǎ pe ideea respingerii sensului literal. Paradoxul este cǎ metafora, care este transport şi dedublare, presupune un alt tip de transport în traducere. Rolul traducǎtorului este de a veghea ca metafora sǎ nu devinǎ « o minciunǎ lingvisticǎ » în timpul traducerii. Efectul de sǎrǎcire produs de metaforǎ determinǎ o asociere cu artificialul. Metafora aduce cu ea o viziune fragmentarǎ a lumii ; în consecinţǎ, discursul literar devine o fǎrâmiţare, o rupturǎ. Contrar acestor ipoteze, metafora devine joc în frazǎ şi este tradusǎ tot printr-un joc. Chiar dacǎ a fost asociatǎ cu o « minciunǎ », ea oferǎ nuanţe personale discursului literar şi cotidian. Traductibilitatea metaforei demonstreazǎ, o datǎ în plus, cǎ ea este un fenomen langajier necesar şi de neînlocuit.

Last Updated on: October 21st, 2011 at 6:41 P, by admin


Written by admin