MARCATORI DE IDENTITATE ÎN DISCURSUL PUBLICITAR CONTEMPORAN DIN ROMÂNIA


Posted On Oct 18 2011 by

Identitatea unei comunităţi este în primul rând exprimată prin intermediul limbii folosite în situaţii diferite de comunicare. Discutăm importanţa câtorva strategii retorice precum: metafora, antiteza, tautologia, hiperbola şi dăm exemple ale „discursului repetat” selectate din publicitatea românească.

 

Last Updated on: October 18th, 2011 at 1:23 P, by admin


Written by admin