LITERATURA ORALĂ LA FRONTIERA DINTRE MISTIFICARE ŞI MANIPULARE ÎN SOCIETĂŢILE TRADIŢIONALE DIN GABON


Posted On Oct 20 2011 by

Cuvântul nu este numai un instrument al comunicǎrii, ci şi al acţiunii. Vorbim ca sǎ acţionǎm, având uneori scopul de a mistifica şi a manipula, oricare ar fi tipul de discurs. În literatura oralǎ din Gabon, discursul obişnuit se distinge de cel sacru. Aceste texte sunt guvernate de un mecanism sapienţial transmis din generaţie în generaţie pentru a menţine indivizii într-o formǎ de identitate comunitarǎ. În societatea tradiţionalǎ gabonezǎ, textele orale modeleazǎ comportamentul comunitǎţii în acelaşi mod ca societǎţile secrete. Discursul tradiţional poate astfel sǎ capete un caracter manipulator şi mistificator. Odatǎ cu transcrierea textelor din tradiţia oralǎ, mimetismul sau influenţa se prezintǎ ca un nou aspect al manipulǎrii discursului literar.

 

Last Updated on: October 20th, 2011 at 5:57 P, by admin


Written by admin