LIMBAJUL IMAGINII ÎN AUTOBIOGRAFIA LEIRISIANĂ


Posted On Oct 18 2011 by

Ne propunem să analizăm modul în care autobiograful Michel Leiris, mare amator de artă, înţelege să valorizeze vizualul în scrierile sale personale. Străduindu-de deseori să pună în evidenţă similitudinile şi diferenţele între imagine şi cuvînt, scriitorul găseşte în pictura cubistă o sursă de inspiraţie, o estetică nouă fondată pe gustul pentru concret, pe fragmentarea realului şi pe căutarea misterului în detaliile nesmnificative ale cotidianului.

 

Last Updated on: October 18th, 2011 at 8:36 P, by admin


Written by admin