ISTORIA, MEMORIA ŞI REDAREA LOR NARATIVĂ ÎN ROMANUL BELOVED


Posted On Oct 18 2011 by

E un lucru evident că Toni Morrison foloseşte, în toată opera ei, tehnici narative menite să investigheze şi să exploreze probleme teoretice (sociale, filozofice sau de altă natură) caracteristice sfîrşitului sec. al XX-lea. Prezenta lucrare este nu atât o lucrare despre istorie sau psihologie, cât este o lucrare despre redarea lor narativă şi implementarea lor artistică în textul lui Morrison.

Last Updated on: October 18th, 2011 at 9:23 P, by admin


Written by admin