IDIOMURILE ALIMENTARE ŞI RELAŢIA LOR CU METAFORA


Posted On Oct 17 2011 by

Acest articol îşi propune să demonstreze modul în care procesele lingvistice reuşesc să reflecte transferul de sens de la un obiect la altul cu ajutorul limbajului figurativ, întrucât metafora este, în mod tradiţional, considerată a fi forma fundamentală a acestuia. Interesul nostru este în mod deosebit axat pe idiomurile referitoare la produsele alimentare, deoarece acestea sunt omniprezente în limbajul de zi cu zi şi crează noi realităţi.

Idiomurile sunt fraze stilizate, în care sensul expresiei este diferit de sensul cuvântului care ar putea fi produs prin interpretarea cuvintelor individuale în frază. Astfel, în analiza noastră, exemplele sunt metaforice, iar folosirea lor în expresiile idiomatice este restricţionată la frazele figurative.

Urmând teoria metaforei conceptuale a lui Lakoff şi Johnson, vom evidenţia rolul imaginilor mentale în înţelegere idiomurilor.

Last Updated on: October 17th, 2011 at 1:43 P, by admin


Written by admin