GENTRIFICAREA CA URMARE A GLOBALIZĂRII


Posted On Oct 17 2011 by

Smith şi Williams au definit gentrificarea ca „reabilitare a clasei muncitoare şi transformarea ulterioară a unei zone într-un cartier din clasa de mijloc”. Gentrificarea a subliniat efectele economiei mondiale asupra sectoarelor nou formate ca urmare a activităţilor financiare şi a tranzacţiilor internaţionale de locuri de muncă în cursul lui 1980, ca urmare a schimbărilor radicale în economia turcă. Au existat noi tipuri de locuri de muncă în special în Istanbul, în conformitate cu cerinţele acestei noi economii, globalizate. Pentru a localiza aceste locuri de muncă, fondul de locuinţe este necesar să existe aproape de centrul oraşului. Cu toate acestea, zonele eligibile au fost deja ocupate şi noii veniţi au avut de împărţit locuinţele şi birourile. Acest lucru a dat o speranţă de restructurare socială, de omogenitate şi interacţiune între straturile societăţii, întrucât ambele grupuri păreau în dependenţă unele faţă de altele.

În cazul nostru, discuţia dacă globalizarea aduce omogenitate sau diversitate a dus la validarea diversităţii, atunci când este vorba despre gentrificarea. Locuitorii mai vechi au început să-şi formeze o nouă identitate prin conservarea cartierelor. Ei au încercat astfel să obţină o nouă identitate culturală legată de „loc”. Această nouă formă a creat două grupuri diferite de oameni în cadrul aceleiaşi societăţi, în aceeaşi zonă.

Corpusul este compus din interviuri realizate cu locuitorii din zonele gentrificate şi articole scrise pe această temă, preluate dintr-o carte numită „Gentrificarea la Istanbul”. Analiza datelor se face în cadrul de reprezentare a evenimentelor sociale oferit de către Fairclough, folosind noţiuni de analiză a discursului critic.

Last Updated on: October 17th, 2011 at 2:09 P, by admin


Written by admin