DISCURSURI ANTROPOLOGICE ÎN ROMANELE ENGLEZEŞTI DIN SECOLUL AL XIX-LEA


Posted On Oct 17 2011 by

Prezenta lucrare îşi propune să arate felul în care doctrinele politice, economice, sociale şi religioase au încercat să justifice aşa-zisa îndreptăţire a diviziunii sociale şi a inegalităţii împărţirii bunurilor, aşa cum au fost acestea înfăţişate în romanele englezeşti ale secolului al XIX-lea (de către autori ca Charles Dickens, Charlotte Bronte).

Last Updated on: October 17th, 2011 at 12:26 P, by admin


Written by admin