DISCURS IDENTITAR ŞI VALORI EUROPENE


Posted On Oct 17 2011 by

Noţiunea de identitate şi în special procesul de ştergere a identităţilor au fost timp îndelungat obstacole în calea comunicării. In prezent, dimpotrivă, într-un univers deschis dar lipsit adesea de repere, identitatea devine un jalon esenţial, o condiţie a noilor forme de dialog intercultural. In acest proces de (re)construire identitară, valorile culturale au rolul lor fundamental. Insă percepţia valorilor a fost mult timp influenţată de gândirea stereotipă, de frustrări sau de ignorarea propriei moşteniri culturale. Studiul nostru scoate în evidenţă câteva dimensiuni ale caracterului dialogic al identităţii ca rezultat al unei serii de antagonisme-identitate individuală şi/sau colectivă, identitate refugiu şi/sau relaţională – şi mizele unui discurs identitar în noua paradigmă socială.

Last Updated on: October 17th, 2011 at 2:29 P, by admin


Written by admin