DICŢIONARE MILITARE BILINGVE ROMÂNEŞTI: SCURT ISTORIC ŞI UN PROIECT


Posted On Oct 17 2011 by

Lucrarea îşi propune să prezinte o cronologie a încercărilor lexicografice româneşti privind elaborarea unor dicţionare bilingve de termeni militari. Aceasta serveşte ca fundal pentru proiectul unui nou dicţionar englez – român de astfel de elemente lexicale. Sunt oferite detalii cu privire la baza de date care va fi utilizată şi la tehnicile puse în aplicare pentru construirea intrărilor monolingve si bilingve.

Last Updated on: October 17th, 2011 at 2:03 P, by admin


Written by admin