DE LA “BIG BROTHER” LA “STAR ACADEMY” : MANIPULAREA MENTALITĂŢILOR, MANIPULAREA NOŢIUNILOR


Posted On Oct 20 2011 by

Acest studiu îşi propune sǎ descrie un fenomen cultural contemporan, telerealitatea, prin intermediul unui exemplu particular, acela al emisiunii Star Academy (care a fost precedatǎ, printre altele, de Big Brother). Într-o epocǎ în care sunt valorizate noţiunile de ,,libertate”, ,,democraţie”, ,,respect pentru celǎlalt”,  ,,respectarea drepturilor omului” şi asta mai ales prin intermediul discursului mediatico-politic, cum se articuleazǎ raporturile dintre reprezentǎrile discursive şi practicile acestor noţiuni? Telerealitatea oferǎ în acest sens un vast câmp de analizǎ, permiţând înţelegerea modului în care sunt manipulate mentalitǎţile: telespectatorii, în general tineri, sunt ţintuiţi în faţa ecranelor, urmǎrind emisiunea, visând sǎ se afle în locul concurenţilor şi participând la destinul acestora prin puterea votului. Vom încerca sǎ surprindem una dintre faţetele complexe ale relaţiei dintre cultural şi politic. Versiunea libanezǎ a acestei emisiuni va fi studiatǎ ca termen de comparaţie, ceea ce ne va permite sǎ desprindem constantele şi variantele acestei activitǎţi manipulatorii a secolului XXI.

Last Updated on: October 20th, 2011 at 6:16 P, by admin


Written by admin