CONRAD ŞI TEORIA (POST)COLONIALĂ


Posted On Oct 17 2011 by

Criticarea colonialismului şi a principalelor sale structuri poate fi privită ca o activitate marginală în raport cu problemele principale ale teoriei literare şi ale discursului cultural. Cu toate acestea, strategia pe termen lung a reflecţiei postcoloniale este de a produce o restructurare revoluţionară în înţelegerea istoriei europene.

Paradigmele postcoloniale nu implică în mod necesar eliminarea gândirii coloniale din gândirea europeană, ci mai degrabă o repoziţionare a sistemelor europene ca efect al alterităţii lor coloniale, deoarece simpatia pentru alteritatea asuprită şi presiunea pentru decolonizare sunt la fel de vechi ca însuşi colonialismul european . Nouă este încercarea de a decoloniza gândirea europeană în cadrul fenomenului cultural definit în prezent ca postmodernism. Aceste aspecte, precum şi o serie de alte observaţii, inclusiv analiza efectelor colonialismului asupra popoarelor colonizate şi a culturi lor şi modul în care acestea sunt tratate în lucrările lui Joseph Conrad, constituie obiectul prezentei lucrări.

Last Updated on: October 17th, 2011 at 1:40 P, by admin


Written by admin