CĂTRE O PARADIGMĂ CONJUNCTIVĂ A RAPORTULUI DINTRE IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ ŞI IDENTITATEA EUROPEANĂ


Posted On Oct 17 2011 by

Consider că pentru o bună înţelegere a identităţii culturale europene în curs de manifestare şi a relaţiilor sale cu identităţile culturale naţionale atât de diferite şi specifice, avem nevoie de un cadru teoretic nou şi în acest scop am propus conceptul de « paradigmă conjunctivă ». Este  vorba de un nou model de gândire care se construieşte progresiv cu ajutorul eforturilor interdisciplinare din domeniul ştiinţelor umane şi sociale. El poate inspira programele educative şi strategiile de comunicare interculturală pentru a ajuta la formarea unui spaţiu cultural comun la scară europeană. Am pus în discuţie anumite modele teoretice elaborate de către gânditori români cu privire la relaţia dintre identitatea culturală românească şi identitatea culturală europeană.

Last Updated on: October 17th, 2011 at 2:26 P, by admin


Written by admin