ARHETIPUL UNEI SOCIETĂŢI MIMETICE ÎN ROMANUL ANTILEZ CONTEMPORAN

Posted On Oct 19 2011 by

În studiul nostru, mimetismul are sensul unei încercǎri de a semǎnǎ cu celǎlalt, prin imitarea comportamentului sǎu. Romanul antilez, obiectul analizei noastre, ne provoacǎ sǎ studiem diferitele forme de imitaţie, de mimetism în societatea contemporanǎ antilezǎ, fie cǎ e vorba despre forme de imitaţie, forme cognitive sau disimulǎri. Societatea antilezǎ post-sclavagistǎ este influenţatǎ de dorinţa de a semǎna din punct de vedere cultural şi intelectual cu Celǎlalt, cu Albul, ceea ce este, fǎrǎ îndoialǎ, consecinţa sclavagismului, a cǎutǎrii prin imitaţie a unei forme de eliberare. Dorim sǎ înţelegem astfel dacǎ societatea antilezǎ a depǎşit aceastǎ percepţie ideologicǎ şi dacǎ disimularea …


METAMORFOZĂ ŞI MISTIFICAREA REALITĂŢII ÎN SPAŢIUL LITERAR, LOC DE CREAŢIE ÎN ITALIA SECOLULUI XX

Posted On Oct 19 2011 by

În nenumǎrate opere ficţionale întâlnim minciuna, înşelǎtoria şi manipularea. Poveştile sunt un exemplu elocvent în acest sens. Literatura italianǎ, de la Boccaccio la Pirandello, ne oferǎ o panoramǎ vastǎ de situaţii şi personaje mistificatoare şi mistificate. Vom aborda în lucrarea noastrǎ diverse aspecte ale mistificǎrii în spaţiul literar. A mistifica înseamnǎ a înşela pe cineva pentru a profita de buna sa credinţǎ, însǎ, dacǎ ne referim la sensul etimologic al verbului, a mistifica pe cineva înseamnǎ a-l iniţia în mister. Arta este adesea consideratǎ o iluzie. În paralel cu neorealismul, a cǎrui obsesie este pictura exactǎ şi obiectivǎ a realitǎţii, …


SĂ ÎNŞELI PENTRU A-ŢI SALVA VIAŢA

Posted On Oct 19 2011 by

Confruntate cu hazardul istoriei, anumite personaje makiniene se vǎd obligate sǎ facǎ o alegere existenţialǎ importantǎ : sǎ mintǎ pentru a putea rǎmâne în viaţǎ sau în libertate. Naratorul din Requiem pour Est, protagonistul din La Musique d’une vie sau Volski, personajul emblematic din La vie d’un homme inconnu, opteazǎ pentru minciunǎ, pentru prefǎcǎtorie, pentru a suporta repercursiunile unui sistem politic totalitar, în cazul primilor doi. În cazul celui de-al treilea, Volski, este vorba doar de refuzul de a împǎrţi ceva cu lumea din care nu mai face parte. Ne propunem aici sǎ punem în evidenţǎ subterfugiile folosite la nivelul …


« EL ESTE CEL CE SE JOACĂ DE-A ADEVĂRUL. TRIŞAREA ÎL OBLIGĂ SĂ MIZEZE PE ESENŢIAL ». ILUZIA ŞI JOCUL LA GIONO ŞI ARAGON

Posted On Oct 19 2011 by

Figurile de trişori, de mincinoşi sunt ocazional legate de universul ludic, ca în cazul lui Aragon şi Giono. În acest cadru, ele reflectǎ o poziţie individualistǎ (Mercadier în Les Voyageurs de l’impériale), sau o cǎutare machiavelicǎ de suveranitate (artistul din Les grands chemins). Aceste personaje ambigue sunt totuşi fascinante şi chiar patetice şi raportul lor cu iluzia se conjugǎ cu o nevoie vitalǎ de ficţiune. Practica jocului este, în general, existenţialǎ, fiind însoţitǎ de o asumare voluntarǎ a riscului. Preocupǎrile financiare sunt deci strǎine acestor jucǎtori care îşi pun viaţa în joc. Scriitura romanescǎ se modeleazǎ dupǎ acest joc creator …


PERSPECTIVA ANTROPOLGIEI SIMBOLICE ASUPRA DIVERSITĂŢII CULTURALE

Posted On Oct 19 2011 by

În prezent antropologia culturală se extinde din ce în ce mai mult ca un domeniu teoretic profund şi foarte larg, devenind astfel surssa de inspiraţie a multor curente de gândire, întinzându-se până la ştiinţele sociale şi filozofie. Lucrarea are scopul de a analiza schimbarea adusă iniţial de această ramură în percepţia diversităţii culturale şi chiar a alterităţii, concept central în antropologie.


ACTE DE VORBIRE ÎN COMUNICAREA DE AFACERI

Posted On Oct 19 2011 by

Vom aborda subiectul comunicării în afaceri stabilindu-i caracteristicile în cadrul contextului mai larg al comunicării umane. În timpul perioadelor modernă şi postmodernă, asistăm la o formă de neo-umanism bazat pe impersonalitatea marilor comunităţi urbane din metropolisul lumii.  


REPREZENTĂRI SOCIALE ÎN MEDIA SOCIALE

Posted On Oct 19 2011 by

Mizele din media sociale sunt influenţa, conexiunile, numărul de prieteni, vizibilitatea, noile reţele de prieteni. Prin construirea de reprezentări sociale, media sociale permit jucătorilor să „domine” şi să „controleze” mediul operant.  


COMUNICAREA DIDACTICĂ

Posted On Oct 19 2011 by

Comunicarea instrumentală didactică caută să aibă efect, are un obiectiv şi poate fi modificată în acord cu răspunsul interlocutorului, cu feed-back-ul primit. Se foloseşte de vorbirea uzuală, de structuri gramaticale, de vocabular şi de mijloace de exprimare având în vedere că va face apel la noţiunile ce vor fi transmise printr-o astfel de vorbire.