“13 POUR PORTER BONHEUR” SAU TEATRUL CA SPAŢIU FEDERATOR


Posted On Oct 18 2011 by

“13 pour porter bonheurˮ este un exemplu de ceea ce s-ar putea numi sfîrşitul textocraţiei şi al hegemoniei autorului, înscriindu-se într-un fel de demers postmodernist aparte. Încă din anii 60, practicienii teatrului simt nevoia de nu mai fi interpreţii unui text sau a unei viziuni despre lume ci de a se exprima ei înşişi. Pentru fondatorii Living Theatre-ului sau ai Open Theatre-ului, de exemplu, nu mai e vorba despre un spectacol ci de un proces de elaborare, e o ceremonie în care textul nu mai are întîietate, permiţîndu-i actorului să se elibereze prin intermediul grupului.

Last Updated on: October 18th, 2011 at 12:09 P, by admin


Written by admin