Index

 

Despre INTERSTUDIA

Revista Interstudia este publicaţia semestrială a Centrului interdisciplinar de studiu al formelor discursive contemporane (INTERSTUD) care reuneşte cadre didactice şi studenţi de la Facultatea de Litere a Universităţii din Bacău. Prin conţinutul său pluri şi interdisciplinar, această publicaţie tânără şi dinamică îşi propune să fie un forum de dezbatere a celor mai avansate idei în domeniu analizei discursului, din perspectiva relaţiilor pe care aceasta le întreţine cu societatea. Spaţiul generos de reflecţie pe care îl propune revista Interstudia este dublat de exigenţă în selectarea articolelor, urmărind respectarea rigorilor ştiinţifice, caracterul original al contribuţiilor, acurateţea redactării.

Tematica numerelor apărute până acum a fost următoarea:

 • Nr. 1/2008 „Des autres à soi-même. Les voies du retour,”
 • Nr. 2/2008 „Otherness and Identity. Journeys back to the self”
 • Nr. 3/2009, „Language, Discourse, Society”
 • Nr. 4/2009, „Langue et Société, Discours et Pouvoir”
 • Nr. 5/2009, „Le discours sub specie ludi”
 • Nr. 6/2010, „Cultural Spaces and Identities in (inter)action”
 • 7/2010 „Paradigmes identitaires contemporains”
 • 8/2011 „Feindre, mentir, manipuler. Culture et discours de la mystification”
 • 9/2011 “Cultural diversity through language and communication”
 • 10/2011 „Communication et discours. Diversites culturelles et linguistiques (1); Paradigmes postmodernes(2)”
 • 11/2012 „Cultural spaces. Identity within/beyond borders”
 • 12/2012 “Discours et passions”
 • 13/2013 “ Margins, marginalization and the discourse of marginality”
 • 14/2013 “ Nouveaux plaisirs du texte”
 • 15/2014 “Cultural representations in the era of globalization”
 • 16/2014 “ Miroirs obliques : auto-représentations biaisées dans le discours et dans les arts”
 • 17/2015  ”Image, Imaginaire, Représentation”
 • 18/2015  ”Image, Imaginary, Representation”
 • 19/2016  ”Discursive Forms. New Perspectives – Language, Literature, Communication”
 • 20/2016  ”Formes Discursives. Nouvelles Perspectives”
 • 21/2017 „Discursive forms dream and reality”
 • 22/2017 „Réve et réalité”
 • 23/2018 „Être et agir”
 • 24/2018 „Formes discursives.Interactions, narrations, représentations”

Limbi de publicare: engleza şi franceza

Frecvenţa numerelor: bianuală

Revista este evaluată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior şi este cotată C.

Revista este indexată în următoarele baze de date internaționale

CEEOL
Index Copernicus
Fabula  (link 1link 2)
SCIPIO
KVK

Cod CNCSIS: 1008

Last Updated on: January 15th, 2019 at 1:25 P, by admin